Splošni pogoji uporabe enotnega uporabniškega računa podjetja Delo d.o.o.

 

Splošni pogoji uporabe spletnih mest izdajatelja družbe Delo d.o.o.

Nahajate se na spletnem mestu, ki je last časopisnega in založniškega podjetja Delo d.o.o. (v nadaljevanju: izdajatelj). Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji, z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Delo.si, slovenskenovice.si ali katerokoli drugo spletno stran, podstran ali poddomeno, ki jo upravlja izdajatelj podjetje Delo d.o.o., in zadevajo vse tipe uporabnikov: registrirane, neregistrirane, premium uporabnike in uporabnike, ki do vsebin izdajatelja dostopajo preko sistema Piano.

Ob uporabi spletnih vsebin in storitev podjetja Delo d.o.o., registraciji in vsakič, ko se prijavite na spletne strani podjetja Delo d.o.o., z uporabo enotnega uporabniškega računa podjetja Delo d.o.o. ali tretjih strani (npr. Facebook Connect, Piano), potrjujete da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe.

1)      Zaščita avtorskega dela:

Vsa vsebina spletnih mest, ki jih upravlja Podjetje Delo d.o.o., razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki, je zaščiteno avtorsko delo podjetja Delo d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma videovsebin) izdajatelja. Ni dovoljena objava vsebin spletnih mest izdajatelja Delo d.o.o. na drugih mestih, vključno z agregatorji novic, v celoti ali delno, razen na način, da se objavi naslov, podnaslov in največ prvi uvodni stavek besedila in hkrati na istem mestu objavi povezava na stran izvirne objave izdajatelja z navedbo vira (ime medija ter Delo d.o.o.) in avtorja izvirne objave, če je navedeno v izvirni objavi. Drugačno zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

2)      Uporaba spletnih mest in storitev:

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene na posameznem spletnem mestu ali aplikaciji izdajatelja. Ob vsaki nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do takega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti izdajatelja. Kot uporabnik spletnih mest in storitev se zavezujete, da jih ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnih mest ali digitalnih aplikacij izdajatelja ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali izdajatelju. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom. Prepovedano je pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop.

3)      Pogoji komentiranja

Izdajatelj vsem zainteresiranim uporabnikom omogoča komentiranje člankov in sorodne interakcije z vsebino na spletnih straneh izdajatelja. Pri tem si pridržuje pravico do delne ali popolne odstranitve zapisanega besedila, če bo presodil, da krši splošna pravila ali ustavo oz. zakone R. Slovenije.

Izdajatelj vse uporabnike, ki bodo objavljali svoje vsebine, posebej opozarja, da bo v primeru zapisa, ki zaradi vsebine krši ustavo in zakone R. Slovenije (npr. razpihovanje sovraštva, pozivi k nestrpnosti), avtorja tovrstnega komentarja lahko prijavil pristojnim institucijam oziroma bo z njimi polno sodeloval pri kazenskem pregonu tovrstnega kaznivega dejanja. Pri tem bo pristojnim organom omogočil vpogled v vse osebne podatke o avtorju, s katerimi izdajatelj razpolaga, vključno z IP-številko uporabnika in posredovanimi osebnimi podatki, če bo z njimi razpolagal. Uporabnik, ki se s tovrstnimi pogoji komentiranja ne strinja, ne sme objaviti komentarjev oziroma drugače sodelovati v interakcijah na spletnih mestih izdajatelja.

Izdajatelj si pridržuje pravico do trajnega blokiranja uporabnikov, ki bodo kršili splošne pogoje uporabe spletnih mest ter ustavo oz. zakone R. Slovenije. Izdajatelj bo neprimerne vsebine odstranil na lastno pobudo in v razumnem roku. Pri tem uporabnike opozarja, da pravno ne odgovarja za vsebino, objavljeno v okviru komentarjev in drugih sorodnih interaktivnih vsebin.

4)      Pogoji objave drugih vsebin uporabnikov:

Uporabniki, ki na spletnem mestu v upravljanju podjetja Delo d.o.o. objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.), se strinjajo z nepreklicnim, brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim neizključnim prenosom materialnih avtorskih pravic na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.), tudi v primerih, ko avtorstvo ne bo jasno označeno (npr. v promocijskih materialih, logotipih ipd.). Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za prenos le-teh na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

5)      Uredniška politika spletnih mest podjetja Delo d.o.o.:

Podjetje Delo d.o.o. si prizadeva za dosledno spoštovanje človekovih pravic in zato nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si uredništvo pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino. Delo d.o.o. svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede. Prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni oz. bodo odstranjeni.

6)      Registracija:

Ob registraciji, ne glede na način (preko enotnega uporabniškega računa podjetja Delo d.o.o. ali preko tretjih strani, npr. Facebook Connecta), se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v pogojih uporabe spletnih vsebin oziroma storitev spletnih mest izdajatelja. Vsakič, ko se prijavi na katerokoli izmed spletnih mest ali storitev, uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinja, mu uporaba storitev ni dovoljena in se ne more registrirati. Izdajatelj se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal skrbno in jih ne bo razkrival nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer bo sledil določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Registracijo lahko izvede le za sebe osebno in ne za drugo osebo, razen če to opravi z izrecnim pooblastilom te druge osebe. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

7)      Ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov in obveščanje:

Delo d.o.o., bo posredovane osebne podatke uporabnikov uporabljalo za obdelavo v svojih zbirkah ter jih uporabljalo za naslednje namene:

·         administracijo in urejanje spletnih mest in storitev (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika, omogočanje objave komentarjev, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih)

·         vodenje baz o posamičnem kupcu ,

·         statistične obdelave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.),

·         segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja,

·         komuniciranje posebnih ponudb,promocij, akcij, ter pošiljanje oglasnega gradiva, revij ali vabil na dogodke Dela, d. d., in partnerskih podjetij Dela, d. d po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...),

·         občasno obveščanje o novih vsebinah ter o drugih novostih na portalih Dela, d.d. po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...),

·         ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.

Njegove/njene osebne podatke lahko podjetje Delo d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 78/2011). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).

Izdajatelj podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Od prejemanja sporočil se lahko uporabnik kadarkoli odjavi z uporabo preproste funkcije v Osebnih podatkih znotraj svojega uporabniškega računa.

8)      Hranjenje anonimiziranih podatkov uporabnikov (piškotov):

Izdajatelj uporablja računalniške tehnike anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnih mest, aplikacij in storitev Dela d.d., odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega mesta, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje, na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili se šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov, in da ob preprečevanju njihovega odlaganja spletna stran izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi morda ne bo pravilno delovala.

9)      Končne določbe:

Izdajatelj si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnih mest, pri čemer o spremembah uporabnikov ne bo posebej obveščal. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev spremenjen.  

Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., marec 2012

Zadnja posodobitev: 17.04.2012